Trường Đại học Mở Tp.HCM và Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Phú Mỹ (PMEC) ký kết thoả thuận nguyên tắc hợp tác trên phương diện đôi bên cùng phát triển

Thỏa thuận hợp tác này nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên, khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, chuyên môn trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp;

Phối hợp nâng cao chuyên môn chương trình đào tạo sinh viên trong các lĩnh vực ngành đào tạo của nhà trường;
Thỏa thuận hợp tác này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên trên các lĩnh vực đào tạo thực hành và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;
Tại lễ ký kết, hai bên thỏa thuận hợp tác trong các nội dung sau:

  • Hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động học thuật: báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa học,... để tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên của nhà trường hoặc cập nhật kiến thức cho công ty PMEC.
  • Hai bên phối hợp tham gia thực hiện các dự án ứng dụng tại doanh nghiệp theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
  • PMEC xem xét, tiếp nhận sinh viên của nhà trường thực tập tốt nghiệp khi có nhu cầu.
  • PMEC tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian và toàn thời gian khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, hỗ trợ duy trì báo cáo tình hình sinh viên và cựu sinh viên của trường đang làm việc và thực tập tại công ty, tạo điều kiện kết nối cựu sinh viên đang làm việc tại công ty và nhà trường.
  • PMEC phát triển và khai thác các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo thực tế, cập nhật kiến thức ngành nghề cho sinh viên.
  • PMEC tài trợ học bổng cho nhà trường.

Tất cả các quan hệ hợp tác đều hướng đến sự phát triển bền vững và tích cực của các bên.