Tư vấn thiết kế

Công tác tư vấn thiết kế của PMEC luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng về ngân sách xây dựng, tiến độ và chất lượng. Trong bất kỳ dự án nào, chúng tôi luôn trao đổi kỹ và làm rõ với khách hàng về yêu cầu kỹ thuật cho dự án và ngân sách xây dựng ngay từ khi bắt đầu. Sau đó, đội ngũ thiết kế luôn bám vào các yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo công tác thiết kế tuân thủ ràng buộc về ngân sách xây dựng, tiến độ và chất lượng. Chúng tôi đã tham gia và hoàn thành nhiều dự án có qui mô lớn ở Việt Nam với vai trò là đơn vị tư vấn thiết kế. Phú Mỹ đủ năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế & tư vấn thẩm tra cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thông tin về năng lực hoạt động của chúng tôi có thể tham khảo trên website Bộ Xây Dựng.

PMEC design engineering services
PMEC tư vấn thiết kế
PHÚ MỸ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN THIẾT KẾ CỦA MÌNH NHƯ SAU:
  • Tư vấn xây dựng
  • Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, hệ thống MEP, Lập dự toán cho các công trình
  • Thiết kế cải tạo, sửa chữa gia cường
  • Thẩm tra thiết kế, Biện pháp thi công