Thi công xây dựng

Thị trường xây dựng - bất động sản Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hòa nhịp với sự phát triển chung đó, chúng tôi luôn nỗ lực và thách thức trong các công việc mà mình am hiểu để cho kết quả tốt hơn.

Với đặc thù của ngành công nghiệp xây dựng, nếu tách rời khâu thiết kế và thi công sẽ luôn luôn có những khoảng trống - nơi mà trách nhiệm của nhà thiết kế và nhà thầu thi công không gắn liền với nhau. Chúng tôi quan tâm đến hạn chế này thông qua việc kiên trì đưa ra giải pháp cho các gói thầu xây dựng kết cấu & nền móng dưới phương thức giao thầu thiết kế - thi công (Design & Build) trọn gói. 

Chúng tôi tin rằng hình thức giao thầu trọn gói thiết kế - thi công sẽ mang lại nhiều lợi ích cho dự án bởi vì: 

  • Có thể rút ngắn được tiến độ triển khai do không mất thời gian nhiều ở khâu dự toán & đấu thầu.
  • Phát huy được năng lực của kỹ sư thiết kế, tạo động lực để tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất về khối lượng, chi phí cũng như sự thuận tiện cho biện pháp thi công.
  • Tích hợp được kinh nghiệm của kỹ sư thi công khi có thể sớm tham gia vào khâu thiết kế nhằm đề nghị các giải pháp thi công rút ngắn tiến độ, tiêu chuẩn hoá biện pháp thi công …
  • Thống nhất trách nhiệm tổng thể giữa nhà thầu thiết kế & thi công.
  • Giảm chi phí & nguồn lực quản lý cho chủ đầu tư.
  • Giảm rủi ro/ dự phòng phí của chủ đầu tư.

Với các dự án chúng tôi tham gia, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho khách hàng giải pháp thiết kế và thi công tối ưu với ngân sách xây dựng thấp nhất.