THÀNH TỰU CỦA NGƯỜI THỢ TRÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trong công cuộc đổi mới đất nước, những người công nhân xây dựng là một lực lượng chủ lực của quá trình xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng của nền kinh tế - xã hội.

Họ trực tiếp thi công, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở... Trong đó có rất nhiều công trình trọng điểm có tính động lực, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển.

Bộ ảnh Thành tựu của người thợ trên công trình xây dựng thực hiện tại TP.HCM phần nào nói lên công lao, thành tích người công nhân trong xây dựng hiện nay:

Hàn ống cọc công trình

Làm đường giao thông

Thi công kết cấu móng công trình

Kíp đổ bê tông ban đêm trên công trình

Luồn cáp chịu lực công trình

Giai đoạn thi công cao điểm của công trình

 

Phố mới có một phần thành tựu của những những người thợ - công nhân trong xây dựng hiện nay

(Trích bài đăng trên báo Thanh niên - Tác giả Viết Bình)