PMEC - Thành viên chính thức hiệp hội dự ứng lực Hoa Kỳ - PTI !

Sánh tầm đẳng cấp với các đơn vị tên tuổi khác như Freyssinet; VSL, Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Phú Mỹ (PMEC) đã vinh dự trở thành Thành viên chính thức Hiệp hội dự ứng lực Hoa Kỳ - PTI. Đây là bước ghi nhận rất lớn nỗ lực của PMEC trong thời gian qua trong việc nâng cao năng lực chuyên môn lĩnh vực thiết kế và thi công cáp dự ứng lực theo tiêu chuẩn Quốc Tế.
 


Post-Tensioning Institute

PTI được công nhận là cơ quan có thẩm quyền trên toàn Thế giới về lĩnh vự dự ứng lực và được dành riêng để mở rộng các ứng dụng dự ứng lực thông qua tiếp thị, giáo dục, nghiên cứu, làm việc nhóm và phát triển mã.