Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn BS 4447:1973 Nêm - Neo Cáp Dự Ứng Lực

PMEC đạt chứng nhận hợp chuẩn nêm - neo cáp dự ứng lực theo BS 4447:1973

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Phú Mỹ vinh dự đạt được Giấy chứng nhận HỢP CHUẨN NÊM - NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC theo tiêu chuẩn BS 4447:1973. Đây là thành quả xứng đáng của đội ngũ PMEC trong việc thiết kế sáng tạo và phát triển hệ thống Dự Ứng Lực PMEC, hướng đến một hệ thống toàn diện về mặt kỹ thuật, cũng như là về mặt pháp lý.

Chứng nhận quy định sự phù hợp của các thành phần cấu tạo trong hệ thống Dự Ứng Lực PMEC, tuân thủ theo tiêu chuẩn Châu Âu BS 4447:1973, và là một sự ghi nhận, đánh dấu thành quả của quá trình nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn sản phẩm do đội ngũ kỹ thuật của PMEC thực hiện.

Các sản phẩm đáp ứng đầu đủ các yêu cầi về mặt kỹ thuật, cũng như mức độ về thẩm mỹ, hay độ bền. Qua đó, phát huy tối đa hiệu quả khi áp dụng hệ thống Dự Ứng Lực PMEC.