PMEC TRÚNG THẦU DỰ ÁN CHUNG CƯ LOTTE HẠ LONG (ICON 40 HẠ LONG)

Dự án Chung cư Lotte Hạ Long có quy mô 2 tầng hầm và 40 tầng cao. Trong dự án này, PMEC sẽ kết hợp cùng nhà thầu Unicons triển khai hạng mục cáp dự ứng lực cho toàn bộ công trình. 

Với kinh nghiệm thiết kế, thi công dự ứng lực hơn 250 dự án trên khắp Việt Nam, cùng sự kết hợp thành công với nhà thầu Unicons qua nhiều dự án, PMEC tự tin triển khai thành công dự án, đảm bảo tối đa chất lượng, tiến độ cũng như về mặt an toàn, đáp ứng kỳ vọng của Chủ Đầu tư và các bên liên quan.