PMEC TRIỂN KHAI CÁP DỰ ỨNG LỰC DỰ ÁN GO! - BẠC LIÊU

PMEC triển khai hạng mục cáp dự ứng lực cho dự án GO! BẠC LIÊU. Dự án được thực hiện bởi chủ đầu tư Central Group và nhà thầu chính Unicons. Đặc biệt trong dự án này, PMEC được CĐT tin tưởng sử dụng hệ đầu neo PMEC đáp ứng tiêu chuẩn chung Châu Âu.

Tiến độ hạng mục cáp dự ứng lực dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4/2024.​​​​​