HƯNG THỊNH INCONS - PMEC MỘT SỰ KẾT HỢP THÀNH CÔNG TẠI DỰ ÁN VŨNG TÀU PEARL

https://youtu.be/tfMSTzcQBYY

Hiện tại, hạng mục cáp dự ứng lực #PMEC đã triển khai xong sàn tầng cuối cùng của dự án (33 tầng). Dự kiến, các công đoạn kỹ thuật còn lại sẽ được kết thúc trong tháng 7/2022.