Hệ thống Neo - Cáp Dự Ứng Lực PMEC đáp ứng tiêu chuẩn CHÂU ÂU

https://www.youtube.com/watch?v=nXWikcRr1LE

Hệ thống Dự ứng lực PMEC đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật về hệ thống dự ứng lực trong Post Tensioning Manual (sổ tay kỹ thuật dự ứng lực) của Post Tensioning Institute (Mỹ) và các tiêu chuẩn Châu Âu về dự ứng lực căng sau như BS EN 13391, BS EN 445, 446, 447.