Bản tin nội bộ PMEC Quý III & IV 2021

Trong quý III & quý IV vừa qua, vượt qua sự khó khăn chung về đại dịch, PMEC dần ổn định và đón nhận các tín hiệu tốt từ thị trường xây dựng. Các hoạt động tái khởi động và bắt đầu cho một giai đoạn mới.

PMEC trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Đối tác, cùng toàn thể Cán bộ nhân viên PMEC bản tin nội bộ các hoạt động PMEC triển khai trong quý III & IV.